top of page

Croeso i
Cymru FM

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube

Cartref Cerddoriaeth Cymru

CYMRU

Miwsig

Radio

Gwrandewch ar Cymru FM

Beth yw Cymru FM?

Ffrwd radio byw 24/7

Platfform amlgyfrwng yw Cymru FM. Gwrandewch ar ffrwd byw radio Cymru FM i fwynhau cerddoriaeth Cymraeg drwy'r dydd, bob dydd.

Beth yw Cymru FM?

Llwyfan.Cymru

Cyfres o fideos drwy gyfrwng y Gymraeg yw Llwyfan.Cymru. Mwynhewch ddysgu sgiliau ym meysydd cerddoriaeth, technoleg a mwy gan ddilyn cyngor arbenigol.

Amdanom

Pwy yw'r gynulleidfa?

Ffrwd radio byw 24/7 i bawb yw Cymru FM.

 

Mae gwersi fideo Llwyfan. Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru sy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd yn y Gymraeg. Mae Cymru FM yn gweithio gydag ysgolion a cholegau ar draws Cymru i ddatblygu'r sgiliau yma ymhellach.

 

Eisiau gweithio gyda ni? Danfonwch neges at post@cymru.fm, neu rowch neges yn y bocs isod.

bottom of page